Saphire Imagery™ Exercises

Below are some imagery exercises written by Catherine Shainberg at the School of Images
(Dutch Version is below).IMMUNE SYSTEM STRENGTHENING
Blue Vase*
Find a quiet place where you are not likely to be disturbed and where you can relax. Sit in an armchair with your arms and legs uncrossed. Close your eyes. Breathe out all that disturbs you, all that tires you, all that obscures you.
Breathe it out as a light smoke (carbon dioxide) that is easily absorbed by the plant life around you.
When your breath comes in on the inhalation, see it as blue and filled with sunlight as the radiant blue light from the sky.
See the blue golden light filling your nostrils, your mouth, your throat, and flowing down your back as a great river of light. See it filling your feet, your toes, and stretching out of your toes as long antennas of light.
See the light circulating up your legs to fill your pelvis. See the light rising up into your chest, filling your chest and radiating out of your chest. See it flowing in and out of your heart until your heart becomes a glowing blue lamp.
See the light flow down your arms like smaller rivers of light; filling your hands and fingers, stretching out of your fingers as long antennas of light. As you continue to breathe in the blue light, see the light continue to fill you.
See it begin to radiate out of the articulations of your joints, out of your ankles, knees, hips, shoulders, elbows, and wrists. See the light fill you until it radiates out of your skin in all directions.
See yourself as a crystal vase filled with light. See yourself radiating light in all directions. Breathe out, open your eyes, and see this with open eyes for a few seconds.
Do the exercise every morning.

REDUCING FEAR & ANXIETY
The Dark Triangle*
Breathe out, seeing your exhalation as a dark smoke that gathers ahead of you and forms a dark triangle blocking your path. Continue to breathe out the dark smoke, seeing the triangle getting larger as you breathe out. Continue until your breath becomes clearer, then transparent.
Now breathe out strongly against the triangle, breaking it into thousands of pieces. Breathe out a second time, seeing the pieces dissolving. Breathe out a third time, seeing that all the wisps of smoke have disappeared and the path ahead is clear. Open your eyes, seeing the clear path ahead. Next, do the following exercise for protection wherever you go. You can also do it for your loved ones: See them walking on the blue path in an aura of blue light.

The Blue Pathway*
Breathe in the blue gold light from the sky, see it entering your nostrils, filling your throat and your mouth. Breathe it out onto the path, seeing the path becoming blue like the sky. Walk on the blue path to where you are going, see the room(s) where you enter filling with blue gold light. Breathe out. Then return on the blue path all the way to your home and see your home filling with blue gold light. Breathe out. Open your eyes.

Taking Fears Out of Your Body*
Breathe out three times slowly, counting from 3 to one slowly. See the 1 tall, straight and clear. Imagine you are standing in a meadow on a bright sunny day. Reach your hands up towards the sun. When your hands are close to the sun, sense them becoming very warm and turning to light.Breathe out. Now bring your hands into your body, gather up all your fears, take them out of your body and lift them up to the heavens. Breathe out. See your hands disappearing into the blue sky. Feel them emptying. Breathe out. Bring them down. As you do feel that a gift from heaven is put into your hands. Bring the gift down. See what it is. Breathe out. Open your eyes.

CLEARING THE VIRUS FROM YOUR BODY
Star Horse*
Breathe out three times slowly, counting from 3 to one slowly. See the 1 tall, straight and clear. Find your star in the night sky. Watch it and see how a flash of starlight jumps from the star into your heart. Breathe out. See it become a starlit horse. See the horse galloping through all your circulatory system, eating up the virus wherever it encounters it and bringing starlight wherever it goes. Breathe out. See it returning to your heart where it becomes a little star. Breathe out. See your blood bright, shining and filled with starlight. Breathe out. Open your eyes.​

 * © Catherine Shainberg. All rights reserved.

Nederlands:

IMMUUNSYSTEEM VERSTERKING
Blauwe vaas

Vind een rustige plek waar je niet gestoord kan worden 
Ga in een stoel zitten en zorg dat je armen en benen elkaar niet kruisen.
Sluit je ogen.
Adem alles uit waar je last van hebt, alles waar je moe van wordt en alles dat je in de weg zit.
Adem het uit als lichte rook (CO2) dat makkelijk opgenomen kan worden door de planten om je heen.
Stel je de lucht voor die binnenkomt als je inademt als blauw en gevuld met zonlicht, als het stralende blauw van de hemel.
Zie en ervaar hoe het blauwe gouden licht je lichaam vult door je neusgaten, je keel, en hoe het stroomt langs je rug als een grote rivier van licht.
Zie hoe het je voeten vult, je tenen, en uit je tenen straalt  als lange antennes  van licht.
Zie hoe het licht door je benen omhoog cirkelt en je bekken vult.
Zie het licht opstijgen in je romp, je borstkast vult en vanuit je borstkast naar buiten straalt.
Zie hoe het licht je hart in en uit stroomt tot je hart een blauw(e) gloeiende lamp wordt.

Zie het licht naar beneden stromen in je armen als kleinere rivieren  van licht. Zie hoe het je handen vult en uit je vingers straalt als lange antennes van licht.
Terwijl je het blauwe licht blijft inademen  zie je hoe het licht je blijft vullen.
Zie hoe het licht begint te stralen uit alle raakvlakken van je gewrichten. Uit je enkels, knieën, heupen, schouders, ellebogen en polsen. Zie het licht je vullen tot het door je huid gaat stralen in alle richtingen.

Zie jezelf als een kristallen vaas gevuld met licht. Zie jezelf licht uitstralen in alle richtingen.
Adem uit, open je ogen en zie dit voor je met open ogen voor een aantal seconden.

Doe deze oefening elke ochtend

ANGST EN ONGERUSTHEID VERMINDEREN

De donkere driehoek*
Sluit je ogen.
Adem uit, zie je uitademing als donkere rook die zich vóór je verzamelt, de vorm van een driehoek aanneemt en je weg blokkeert.
Blijf de donkere rook uitademen en zie dat de donkere driehoek groter wordt. Blijf doorgaan tot je adem helderder wordt en dan doorzichtig.

Adem nu krachtig uit tegen de driehoek waardoor hij in duizenden stukken breekt.
Terwijl je voor de tweede keer uitademt zie je de stukken oplossen.
Adem voor de derde keer uit terwijl je ziet dat alle rook sliertjes zijn opgelost en het pad  voor je helder is.
Open je ogen en zie het heldere pad voor je.

Doe hierna de volgende oefening (het blauwe pad) voor bescherming waar je ook gaat.
Je kunt deze oefening ook doen voor naasten: zie ze over het blauwe pad lopen in een aura van blauw licht.

Het blauwe pad*
Sluit je ogen. Adem het blauwe gouden licht van delucht in, zie hoe het je neusgaten, je keel en je mond binnen komt.
Adem uit op het pad voor je, zie het pad blauw als de lucht worden.
Loop op het pad tot waar je naar toe gaat. Zie de ruimtes die je binnen gaat zich vullen met blauw gouden licht. Keer over het blauwe pad helemaal terug naar huis en zie het huis zich vullen met het blauwe gouden licht.
Adem uit. Open je ogen

Angsten uit je lijf halen*
Adem langzaam drie keer uit, terugtellend van drie naar één. Zie de één voor je: groot recht en helder.
Stel je voor dat je in een groen) weide staat op een heldere zonnige dag. Reik met je handen omhoog naar de zon. Als je handen dicht bij de zon zijn voel je ze warm worden en naar de zon draaien.
Adem uit. Breng nu je handen in je lichaam en verzamel al je angsten, haal ze uit je lichaam en til ze op naar de blauwe lucht. Adem uit.
Zie je handen verdwijnen in de blauwe lucht. Voel ze leeg raken. Adem uit.
Breng je handen naar beneden. Terwijl je dat doet voel je dat er een geschenk van de hemel in je handen wordt gelegd. Breng het geschenk naar beneden. Kijk wat het is. 
Adem uit. Open je ogen.

VERZACHTING VAN HET CORONA VIRUS
Weglopen van het theater


Sluit je ogen en adem langzaam 3 keer uit, terugtellend van 3 naar 1.
Zie de 1 groot, recht en helder. Stel je voor dat je op een podium staat met een toneelspeler die de rol van het virus speelt.
Adem uit.
Stap weg van de toneelspeler, en stap nog verder weg.
Adem uit.
Stap van het podium af. Loop achteruit door het gangpad tot je rug de deur raakt. Duw hem open. Adem 2 keer uit. Loop het theater uit en de natuur in.
Je loopt door een dennenbos, ruik de verse geur van dennennaalden. Loop een bergkam op en zie een vulkaan midden in een intens turquoise zee opstijgen.  Adem uit.
Zie de vulkaan uitbarsten en gloeiende lava langs de bergflanken omlaag stromen tot in de turquoise zee. 
Kijk hoe de vulkaanuitbarsting tot rust komt en stopt met het uitbraken van gloeiende rode lava. Adem uit. Zie het rode licht weerkaatsten in je lichaam dat warmrood gloeit  en alle tekenen van een virus uit je lichaam weg schroeit. 
Adem 2 keer uit.
Zie je lichaam turquoise worden. Voel de opluchting, adem uit, open je ogen.

HET VIRUS OPRUIMEN UIT JE LICHAAM
Sterren paard
Sluit je ogen. 
Adem langzaam uit, tellend van 3 naar 1. Zie de 1 groot, recht en helder. Vindt je ster aan de nachtelijke hemel. Kijk ernaar en zie hoe een flits van sterrenlicht naar je hart over springt.
Zie hoe het sterrenlicht een paard vormt. Zie hoe het paard door je bloedsomloop galoppeert, het virus etende waar hij het tegenkomt, en overal sterrenlicht achterlaat waar hij is geweest 
Adem uit.
Zie het paard terugkeren naar je hart, waar het een kleine ster wordt. Adem uit.
Zie je bloed helder, stralend en gevuld met sterrenlicht. 
Adem uit Open je ogen.